KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality Výroční členská schůze
Zpět

Výroční členská schůze

Přidáno 18. 3. 2024
Ilustrační foto

Vážení členové a příznivci,

dovolujeme si vám přinést zprávu z výroční členské schůze naší místní organizace KDU-ČSL, která se uskutečnila dne 26. února 2024 v Novém Jičíně. Schůze byla otevřena přivítáním všech přítomných členů a hostů předsedou MO.

Na pořadu dne bylo několik důležitých bodů, včetně schválení programu schůze, volby zapisovatele a přednesení zpráv z vyšších orgánů. Zprávu o činnosti místní organizace přednesl předseda MO, kterou členové schůze vzali na vědomí s uznáním pro odvedenou práci v uplynulém období. 

Dalším bodem bylo zvolení nového výboru, který bude naší místní organizaci vést v nadcházejícím období. Do čela byl zvolen Jaroslav Perútka, jehož vedení bude nepochybně směrovat naši činnost k novým úspěchům. Sestava výboru: Marcel Brož první místopředseda, Jaromír Koutný druhý místopředseda a členy Jiří Adamec, Lubomír Furmánek, Miroslav Seidl, Ivo Šturm -  odráží širokou škálu zkušeností a perspektiv, které jsou zárukou dynamického a efektivního fungování naší organizace.

V rámci schůze byli také zvoleni delegáti na okresní konferenci a další klíčové pozice, které jsou důležité pro naši další práci a reprezentaci. Diskuse a motivační projevy ukázaly silné odhodlání členů podpořit směřování naší organizace a její zástupce v nadcházejících volebních obdobích.vyrocni-schuze_2.jpg

Nový předseda představil plán práce místní organizace na rok 2024, který byl přijat s nadšením a podporou. Závěrem schůze bylo schváleno usnesení, což je důkazem našeho společného závazku k realizaci stanovených cílů.

Na závěr chceme poděkovat všem účastníkům za jejich přínos, zapojení a za projevenou důvěru v nově zvolené vedení. Jsme pevně přesvědčeni, že společně dosáhneme velkých úspěchů a budeme nadále účinně sloužit naší komunitě a hodnotám, které nás spojují.

S úctou,

Místní organizace KDU-ČSL